top of page

Връщане и Замяна

Отказ от поръчка и връщане на стока

За Клиент, отказвал да заплати Поръчка, с наложен платеж, повече от 2 /два/ пъти, Продавачът предоставя възможност за закупуване на стоки, но единствено при условие, че Клиентът заплати стоките чрез Виртуалния ПОС терминал. В случай, че Клиентът откаже да заплати Поръчката по този начин, Продавачът има право да анулира въпросната Поръчка, без изрично да уведомява Клиента.

 

Отказ на Купувача от вече потвърдена Поръчка се извършва в следния ред:

      - Известяване за отказа си от Поръчка чрез телефонно обаждане на посочения номер в Контакти до 1 (един) час след направата й.

      - Известяване за отказа си от Поръчка чрез e-mail на посочения в Контакти до 1 (един) час след направата й.

 

Купувачът има право да откаже Поръчката, ако при транспортирането са повредени цялостта на опаковката и намиращата се в нея стока. За избягване на всякакви съмнения - в случай, че цялостта на опаковката е нарушена, но не са нанесени каквито и да е било щети по стоките, Купувачът няма право да се позове на настоящата клауза.

 

Връщането на стоки към Продавача се извършва, при условие, че стоката е в същия вид, в който е била получена (с всички принадлежащи към нея етикети, без да са били скъсани и/или остранявани), както и да не е третирана с препарати (парфюми, перилни препарати и др.), замърсена, повредена или използвана. При връщане на стоката от Купувача се изискват следните документи, без които стоката не може да бъде върната:

  -  касова бележка за продукта/ите.

  -  товарителницата на куриерската фирма.

За избягване на всякакви съмнения Купувачът има право да върне стоката не по-късно от 14 - дневния срок, който започва да тече от датата на получаване на Поръчката, определен в Закона за защита на потребителите. Купувачът няма право:

  -  Купувачът няма право да върне плат, поради спецификата на плата. Извършва се рязане, което не позволява повторна употреба на използвания плат.

  -  Купувачът няма право да върне поръчана дреха по негови размери или дреха, която е коригирана по искане на клиента.

  -  Купувачът няма право да върне маска!

 

Връщането на стока от Купувача към Продавача става чрез изпращане на стоката, с Куриер, на адрес:

  - гр. София, ул. Позитано 1, Бутик Нели Колева.

При връщане на стоката, транспортните разходи са за сметка на Купувача. За избягване на всякакви съмнения - връщането на стока към Продавача, пусната за сметка на последния, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение - Върната по този начин стока, ще бъде приета от Продавача, като последния запазва правото си, при възстановяване на сумата на Клиента, да удържи сумата, заплатена от него, за транспортните разходи по връщането на стоката.

 

Възстановяване на заплатена сума

  • В случай на отказ на Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банкова карта, се извършва от Продавача по картата, от която е направено плащането в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

  • В случай на липсващ/липсващи артикули от Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банкова карта, се извършва от Продавача единствено по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

  • Продавачът  се задължава да възстанови заплатената от Купувача сума в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на заявеното от Купувача желание за връщане на стока, като предостави документ удостоверяващ връщането й към Продавача.

  • В случай, че Поръчката е била заплатена с карта, през Виртуалния ПОС терминал на Уебсайта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която е направено плащането.

  • В случай, че Поръчката е била заплатена с наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по посочената от Клиента лична банкова сметка в български лева.

  • Във връзка с предходното, Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка. Отговорността на Продавача да възстанови сума по отказана поръчка, свършва в момента на извършване на банковия превод към посочената от Клиента сметка.

В случаите, когато Купувачът е изискал фактура на юридическо лице, последния получава Кредитно известие от Продавача.

bottom of page