top of page

Защита на Личните Данни

1.      Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на Нели Колева Фешън за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

2.      Въведените от Купувачите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Продавачът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни 

3.      При съгласие на Купувача с Политиката за поверителност на личните данни, Купувачът изрично потвърждава, че е съгласен Продавачът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Купувача за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Купувачът се съгласява, че Продавачът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Купувач и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

4.      Купувачът или Потребителят се съгласява, че Продавачът на платформата www.nelykoleva.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Купувача или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Купувач или Потребителя в електронния магазин на Продавача в платформата www.nelykoleva.com.

5.      Купувачът или Потребителят се съгласява, че Продавачът на платформата www.nelykoleva.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Купувач или Потребителя при използването на електронния магазин на Продавача в платформата www.nelykoleva.com  Купувачът има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

6.      Във всеки момент, Продавачът в платформата www.nelykoleva.com има право да изисква от Купувач да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

7.      В случай, че по някаква причина Купувачът е забравил или изгубил своите име и парола, Продавачът на платформата www.nelykoleva.com има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: www.nelykoleva.com.

bottom of page